Mgr. Gabriela Přidalová – lektorka anglického a francouzského jazyka

V roce 2005 jsem úspěšně složila maturitní zkoušku z anglického a francouzského jazyka. Hned poté jsem začala studovat francouzský jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Nejdřív to byla obchodní francouzština v bakalářském studijním programu Francouzština ve sféře podnikání a poté obecná francouzština v navazujícím magisterském studiu Francouzský jazyk a literatura na téže univerzitě. V rámci studia na Filozofické fakultě jsem absolvovala jednosemestrální studijní stáž na univerzitě Université Nancy 2. Již několik let působím jako lektorka francouzského a anglického jazyka.  Disponuji několikaletými zkušenostmi ve výuce dětí i dospělých. Mám zkušenosti s jazykovou výukou dětí jak v mateřských školách, tak na základní škole. Poslední dva roky se však specializuji na žáky základních škol. Kurzy vedu prostřednictvím individuální výuky a výuky v malých skupinách. Jsem toho názoru, že jen tak se děti dokáží naučit jazyk rychle a efektivně. Jazykové centrum Učíme jazyky s.r.o. mi nabídlo stabilní zázemí a prostředky, díky kterým můžu vzdělávat děti a hlavně ulehčit rodičům od každodenních starostí s cizojazyčnými domácími úkoly.

0

Bc. Gabriela Mersiová – lektorka německého a čínského jazyka

Německy jsem se začala učit již na základní škole. Během studia na osmiletém gymnáziu jsem se věnovovala němčině i angličtině. Absolvovala jsem přípravné kurzy ke zkouškám z obou jazyků a následně jsem úspěšně složila státní základní zkoušku z anglického jazyka a získala mezinárodní certifikát z jazyka německého.  Po maturitě jsem byla přijata k bakalářskému studiu německé a čínské filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2009 jsem odjela na půlroční studijní stáž do univerzitního městečka Göttingen v Německu, kde jsem navštěvovala jazykové kurzy pro studenty s pokročilou znalostí německého jazyka. Po čtyřech letech studia jsem v roce 2011 získala titul bakaláře a ještě téhož roku jsem odletěla na roční studijní pobyt do Pekingu – hlavního města Číny. Zde jsem po roce intenzivního studia čínského jazyka na školní půdě i mimo ni složila zkoušku HSK Chinese Proficiency Test z čínského jazyka pro pokročilé. Od roku 2012 využívám své jazykové znalosti ve společnosti Siemens v Ostravě na pozici operativního nákupčího. Ráda je však budu předávat dál, a to jako lektorka firmy Učíme jazyky s.r.o.

0

Mgr. Lucie Pawlowská – lektorka anglického a francouzského jazyka

V roce 2005 jsem započala studium na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, obor Francouzština ve sféře podnikání. V roce 2008 jsem získala titul bakaláře a zúčastnila se pracovní stáže ve francouzské Bretani. Po příjezdu jsem nastoupila na navazující magisterské studium Francouzský jazyk a literatura, opět na Ostravské univerzitě. Během studia jsem v rámci programu Socrates/Erasmus absolvovala šestiměsíční studijní stáž na francouzské univerzitě Université Nancy 2. V roce 2011 jsem úspěšně ukončila studium a získala tak magisterský titul. Během studia na vysoké škole jsem se dále vzdělávala prostřednictvím jazykových kurzů, jako např. kurz odborné angličtiny Engineering Technology English realizovaný agenturou Open Agency Opava, kurz anglického jazyka na Státní jazykové škole Na Jízdárně v Ostravě nebo konverzační kurz francouzštiny na École privée de langue française v Nice. Již deset let pracuji jako lektorka a jsem ráda, že můžu být součástí týmu perspektivní jazykové školy, u které vidím stoprocentní podporu jak lektorů, tak studentů.

0