Naše výuková metoda je založená na principu přirozeného naučení se jazyka. Každý z nás se naučil svůj mateřský jazyk přirozenou cestou bez násilného učení. Stačilo poslouchat a opakovat a časem jsme naši mateřštinu ovládali na jedničku. Nikdo z nás neovládá lingvistické termíny a přesné gramatické poučky. Ale umíme mluvit. A to je mnohem důležitější!

Rozhodli jsme se proto, že tuto metodu využijeme také v našich kurzech. Všechny kurzy probíhají formou konverzace. Na každou hodinu má lektor připraveno jedno konverzační téma, při kterém se student naučí novou slovní zásobu, osvojí si užitečné fráze a co je nejdůležitější, naučí se o daném tématu hovořit a odhodí obavy ze strachu mluvit. Student nebude bezmyšlenkovitě překládat slovo od slova, ale naučí se vyjádřit své myšlenky. Nestresujeme studenty přesně danými vzdělávacími postupy, ani je nenutíme učit se texty zpaměti. Lektor vždy přizpůsobí obsah, intenzitu a tempo kurzu potřebám svých studentů. Tím nejlépe splní jejich očekávání. Jsme si také vědomi, že je důležité prostředí, ve kterém se člověk jazyk učí. Musí být přirozené, stejně jako samotná výuka. Proto jsme vytvořili učebnu, která bude nejlépe odpovídat přirozenému prostředí studentů. Udělali jsme vše pro to, aby jste se u nás cítili jako doma!