Obecný kurz polštiny

Obecná polština patří k méně vyučovaným kurzům pro veřejnost. My Vám však nabízíme možnost se tento jazyk naučit. Kurzy jsou rozděleny do různých tématických celků, které na sebe logicky navazují. Díky tomu se naučíte v daném jazyce přemýšlet a mluvit a postupně propojovat slovní zásobu z různých oblastí.  Naučíte se zde novou slovní zásobu, zdokonalíte používaní gramatických časů a jevů, procvičíte výslovnost i čtení.

U obecného kurzu polského jazyka si můžete vybrat z několika úrovní. Nabízíme Vám kurzy od úplných začátečníků až po pokročilé. Jednotlivé úrovně na sebe samozřejmě navazují, takže se u nás můžete propracovat z úrovně A1 až k úrovni C2 (jazykové úrovně dle SERR – Společného evropského referenčního rámce). Všechny kurzy obecné polštiny jsou vedeny formou semestrálních kurzů (17 týdnů). Hodina probíhá vždy jednou týdně 2×45 min.

 • Polština pro začátečníky 1: 2790,- Kč
 • Polština pro začátečníky 2: 2790,- Kč
 • Polština pro mírně pokročilé 1: 3090,- Kč
 • Polština pro mírně pokročilé 2: 3090,- Kč
 • Polština pro středně pokročilé 1: 3390,- Kč
 • Polština pro středně pokročilé 2: 3390,- Kč
 • Polština pro pokročilé 1: 3590,- Kč
 • Polština pro pokročilé 2: 3590,- Kč

Rozvrh hodin, Učebna 2 – Studentská 342, 73581 Bohumín

pondělí

 • 14.20 – 15:50 – Polština pro stř. pokročilé L
 • 16:00 – 17:30 – Polština pro začátečníky L

úterý

 • 14.20 – 15:50 – Polština pro stř. pokročilé S
 • 16:00 – 17:30 – Polština pro začátečníky S

středa

 • 14.20 – 15:50 – Polština pro mírně pokročilé L