Obecný kurz ruštiny

Obecná ruština patří k často vyhledávaným kurzům pro veřejnost. Kurzy jsou rozděleny do různých tématických celků, které na sebe logicky navazují. Díky tomu se naučíte v daném jazyce přemýšlet a mluvit a postupně propojovat slovní zásobu z různých oblastí.  Naučíte se zde novou slovní zásobu, zdokonalíte používaní gramatických časů a jevů, procvičíte výslovnost i čtení.

U obecného kurzu ruského jazyka si můžete vybrat z několika úrovní. Nabízíme Vám kurzy od úplných začátečníků až po pokročilé. Jednotlivé úrovně na sebe samozřejmě navazují, takže se u nás můžete propracovat z úrovně A1 až k úrovni C2 (jazykové úrovně dle SERR – Společného evropského referenčního rámce). Všechny kurzy obecné ruštiny jsou vedeny formou semestrálních kurzů (17 týdnů). Hodina probíhá vždy jednou týdně 2×45 min.

 • Ruština pro začátečníky 1: 2790,- Kč
 • Ruština pro začátečníky 2: 2790,- Kč
 • Ruština pro mírně pokročilé 1: 3090,- Kč
 • Ruština pro mírně pokročilé 2: 3090,- Kč
 • Ruština pro středně pokročilé 1: 3390,- Kč
 • Ruština pro středně pokročilé 2: 3390,- Kč
 • Ruština pro pokročilé 1: 3590,- Kč
 • Ruština pro pokročilé 2: 3590,- Kč
 • Ruština pro středoškoláky 1×60 min. (17 týdnů): 1990,- Kč
 • Ruština – přípravný kurz k maturitě 1  2×45 min. (17 týdnů): 2790,- Kč
 • Ruština – přípravný kurz k maturitě 2  2×45 min. (17 týdnů): 2790,- Kč