Obecný kurz němčiny

Obecná němčina patří k nejčastěji vyučovaným kurzům pro veřejnost. Kurzy jsou rozděleny do různých tématických celků, které na sebe logicky navazují. Díky tomu se naučíte v daném jazyce přemýšlet a mluvit a postupně propojovat slovní zásobu z různých oblastí.  Naučíte se zde novou slovní zásobu, zdokonalíte používaní gramatických časů a jevů, procvičíte výslovnost i čtení.

U obecného kurzu německého jazyka si můžete vybrat z několika úrovní. Nabízíme Vám kurzy od úplných začátečníků až po pokročilé. Jednotlivé úrovně na sebe samozřejmě navazují, takže se u nás můžete propracovat z úrovně A1 až k úrovni C2 (jazykové úrovně dle SERR – Společného evropského referenčního rámce). Všechny kurzy obecné němčiny jsou vedeny formou semestrálních kurzů (17 týdnů). Hodina probíhá vždy jednou týdně 2×45 min.

 • Němčina pro začátečníky 1: 2790,- Kč
 • Němčina pro začátečníky 2: 2790,- Kč
 • Němčina pro mírně pokročilé 1: 3090,- Kč
 • Němčina pro mírně pokročilé 2: 3090,- Kč
 • Němčina pro středně pokročilé 1: 3390,- Kč
 • Němčina pro středně pokročilé 2: 3390,- Kč
 • Němčina pro pokročilé 1: 3590,- Kč
 • Němčina pro pokročilé 2: 3590,- Kč

Obchodní němčina

Kurz obchodní němčiny je určen jak veřejnosti, tak zaměstnancům firem. Naučíte se zde užitečné fráze, potřebnou slovní zásobu a nejčastěji používané gramatické jevy. Součástí kurzu je také téma obchodní korespondence. Obchodní jazyk je totiž jiný, než obecný. Jsme si toho vědomi, a proto jsme pro Vás připravili kurz, po jehož absolvování budete mít lehčí pracovní život.

 • Obchodní němčina 2x45min. (17 týdnů): 3990,- Kč
 • Němčina pro středoškoláky 1×60 min. (17 týdnů): 1990,- Kč
 • Němčina – přípravný kurz k maturitě 1  2×45 min. (17 týdnů): 2790,- Kč
 • Němčina – přípravný kurz k maturitě 2  2×45 min. (17 týdnů): 2790,- Kč