Bc. Gabriela Mersiová – lektorka německého a čínského jazyka

Německy jsem se začala učit již na základní škole. Během studia na osmiletém gymnáziu jsem se věnovovala němčině i angličtině. Absolvovala jsem přípravné kurzy ke zkouškám z obou jazyků a následně jsem úspěšně složila státní základní zkoušku z anglického jazyka a získala mezinárodní certifikát z jazyka německého.  Po maturitě jsem byla přijata k bakalářskému studiu německé a čínské filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2009 jsem odjela na půlroční studijní stáž do univerzitního městečka Göttingen v Německu, kde jsem navštěvovala jazykové kurzy pro studenty s pokročilou znalostí německého jazyka. Po čtyřech letech studia jsem v roce 2011 získala titul bakaláře a ještě téhož roku jsem odletěla na roční studijní pobyt do Pekingu – hlavního města Číny. Zde jsem po roce intenzivního studia čínského jazyka na školní půdě i mimo ni složila zkoušku HSK Chinese Proficiency Test z čínského jazyka pro pokročilé. Od roku 2012 využívám své jazykové znalosti ve společnosti Siemens v Ostravě na pozici operativního nákupčího. Ráda je však budu předávat dál, a to jako lektorka firmy Učíme jazyky s.r.o.

0