Specializované kurzy pro děti v MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ. Jedná se o skupinové kurzy pořádané přímo v prostorách Vaší školy či školky. V kurzu pro MŠ se děti poprvé seznámí s cizím jazykem, naučí se anglicky pojmenovat různé předměty a činnosti a získají tak dobrý základ pro studium cizího jazyka na základní škole.

Kurzy pro ZŠ jsou určeny žákům 1. a 2. stupně základních škol.Obsah výuky bude přibližně odpovídat obsahu výuky na ZŠ (se zaměřením na konverzaci). Žáci si tak upevní znalosti získané při výuce na ZŠ a zlepší si své komunikační dovednosti.

Pro studenty SŠ a gymnázií jsme připravili kurzy, které korespondují s jejich běžnou výukou. Studenti si zde prohloubí již získané znalosti, obohatí si slovní zásobu, procvičí si gramatická pravidla. Kurz je postaven tak, aby studenti byli co nejlépe připraveni ke státní maturitní zkoušce z cizího jazyka.