Mgr. Gabriela Přidalová – lektorka anglického a francouzského jazyka

V roce 2005 jsem úspěšně složila maturitní zkoušku z anglického a francouzského jazyka. Hned poté jsem začala studovat francouzský jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Nejdřív to byla obchodní francouzština v bakalářském studijním programu Francouzština ve sféře podnikání a poté obecná francouzština v navazujícím magisterském studiu Francouzský jazyk a literatura na téže univerzitě. V rámci studia na Filozofické fakultě jsem absolvovala jednosemestrální studijní stáž na univerzitě Université Nancy 2. Již několik let působím jako lektorka francouzského a anglického jazyka.  Disponuji několikaletými zkušenostmi ve výuce dětí i dospělých. Mám zkušenosti s jazykovou výukou dětí jak v mateřských školách, tak na základní škole. Poslední dva roky se však specializuji na žáky základních škol. Kurzy vedu prostřednictvím individuální výuky a výuky v malých skupinách. Jsem toho názoru, že jen tak se děti dokáží naučit jazyk rychle a efektivně. Jazykové centrum Učíme jazyky s.r.o. mi nabídlo stabilní zázemí a prostředky, díky kterým můžu vzdělávat děti a hlavně ulehčit rodičům od každodenních starostí s cizojazyčnými domácími úkoly.

0